Jaarrekening 2018

Wij presenteren u het derde digitale jaarverslag. Compact, toegankelijk en met alle voordelen van een digitale omgeving. De bedoeling is om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Meer en makkelijker inzicht in begroting en verantwoording is noodzakelijk. Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ook de doelstelling van de vernieuwde BBV die sinds 2017 van toepassing is. Meer aandacht voor beleid, doelstellingen en met minder cijfers om de toegankelijkheid te vergroten. Natuurlijk blijven ook de kaders onverminderd van belang, een sluitende begroting en de noodzaak om het schuldniveau te beperken. Daarom worden er maatregelen genomen en voorbereid om ook de komende jaren de gemeente Bloemendaal financieel gezond te houden.