Jaarrekening 2018

Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.

Met dit beleid willen we het voor inwoners mogelijk maken om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen.

ga terug