Jaarrekening 2018

Volksgezondheid en Milieu

De Meerlanden Holding N.V.

De Meerlanden Holding N.V.

De Meerlanden Holding N.V.

Doelstelling

Strategische samenwerking met andere publieke en/of private partijen op het gebied van inzamelen, verwerken en ontdoen van afval en beheer openbare ruimte. Niet alleen uit winstoogmerk maar ook uit maatschappelijke relevantie. De Meerlanden richt zich op meer winnen uit afval, meer betrokken bij de buurt, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen meer biobased producten en biodiversiteit en meer financiële waarde.

Deelnemende gemeenten

Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuurlijke verantwoording

De Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de AVA. De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel.
Verantwoording over de voortgang van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt ieder kwartaal afgelegd.

Financieel belang

4.820 aandelen à € 46,00 nominaal. (2,63% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld.

Jaarverslag (2017)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2017

31 dec. 2017

1 jan. 2017

31 dec. 2017

26.140 miljoen

27.049 miljoen

29.521 miljoen

29.562 miljoen

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel

2016

2017

2016

2017

2.694 miljoen

2.525 miljoen

8,81

8,26

Ontvangen dividend vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven bestuurskosten (60050120.852000)

Primitieve begroting 2018

Begroting na wijziging 2018

Werkelijk 2018

Verschil Rek./Begr. 2018

 43.000

 43.000

 39.813

 3.187

Ontwikkelingen

In 2018 is besloten de uniformering van tarieven in te voeren. Hiermee wordt de samenwerkingsrelatie versterkt. De implementatie verlaagd het risico en verbeterd de stabiliteit, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit. Het dividend wordt minder.