Jaarrekening 2018

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat is gerealiseerd?

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Maken en actueel houden bestemmingsplannen en ruimtelijke beleid

Bestemmingsplan Bennebroek.

In 2017 vastgesteld, werd in 2018 onherroepelijk.

Uitvoering Structuurvisie door het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

Park Vogelenzang Bennebroek

Concept anterieure overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan aangeleverd aan de raad. Vervolgens extra onderzoek naar verkeer.

Reinwaterpark Overveen

Vanaf eind december 2018 stop gezet

Project 1828

Opstartfase

Landgoed Dennenheuvel

Ontwerp bestemmingsplan vastgesteld

Raakterrein Bennebroek

Afgerond, bestemmingsplan onherroepelijk.

Wildhoef Bloemendaal

Bestemmingsplan onherroepelijk, bouw gestart

Bos, Tuin en Dier Vogelenzang

Geen voortgang in het project

Landje van Van Riessen / Bispinckpark Bloemendaal

Wachten op vaststelling woonvisie

Oldenhove Overveen

Geen ontwikkelingen

Vijverwegkerk

Bouw gestart

Blekersveld

Wachten op vaststelling woonvisie

Brouwerskolk

Ontwerp bestemmingsplan vastgesteld

Elswout

Geen aanvraag ingediend door eigenaar

Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet

Voorbereiding implementatie Omgevingswet / opstellen plan van aanpak.

Plan van aanpak is van juli 2017; deel-projecten zijn gestart, zoals Was-wordt, Omgevingsvisie, DSO en Dienstverlening.

Voorstellen ontwikkelen voor Omgevingsvisie

Plan van aanpak is vastgesteld

Het bevorderen van de leefbaarheid van Vogelenzang dorp

Vitaal Vogelenzang.

Haalbaarheidsanalyse is vastgesteld

Op peil houden van de sociale woningbouwvoorraad

Verkenning zoeklocaties sociale woningbouw.

Is reeds gebeurd in 2017

Actualisatie prestatieafspraken.

Nieuwe overeenkomst gesloten door woningbouwverenigingen en Gemeente

Uitvoeren van de regionale woningbouwopgave

Realisatie regionaal woningbouwprogramma.

85 woningen opgeleverd

Actualisatie woonvisie.

Gereed bij raadsbesluit van 31-01-2019

Uitvoeringsprogramma wonen.

Gereed bij raadsbesluit van 31-01-2019