Jaarrekening 2018

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Kengetallen

Kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2017

Begroting 2018

Uitkomst 2018

Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS

€ 587.000

-

€ 637.000

Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen. Bron: BAG

1,9 (2015)

-

7,6 (2016)

Demografische druk, Bron: CBS

104,7 %

104,9 %

  104,9 %

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.104

€ 1.130

€ 1.130

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO

€ 1.205

€ 1.234

€ 1.234